Depression

Hvorfor er behandling af depression nødvendigt?

Behandling af depression er afgørende, da depression er en alvorlig psykisk lidelse, der påvirker en persons følelsesmæssige, mentale og fysiske velbefindende. Ubehandlet depression kan føre til betydelige konsekvenser som nedsat livskvalitet, svækket funktionsevne på arbejdet eller i skolen, forringede relationer samt øget risiko for selvskade og i værste tilfælde selvmord.

Professionel behandling af depression kan hjælpe med at lindre symptomer, ændre negative tankemønstre og give redskaber til at håndtere udfordringer. Tidlig intervention og passende behandling kan reducere varigheden og sværhedsgraden af depression, hvilket er afgørende for en bedre helbredelsesproces og genopretning af en sund livsstil.

Hvad er en depression?

Depression er en kompleks tilstand, hvor en vedvarende følelse af nedtrykthed uden klart identificerbar årsag præger ens liv. Denne nedtrykthed kan variere i intensitet, fra almindelig tristhed til dyb melankoli og fortvivlelse. En markant karakteristik ved depression er den manglende evne til at opleve glæde, interesse eller lyst i livet. Energien og motivationen forsvinder, og hverdagens aktiviteter føles overvældende. Disse symptomer kan have en betydelig indvirkning på ens livskvalitet og evne til at fungere.

Tegn på depression kan være, at:

  • man føler sig trist, nedtrykt og træt over en længere periode uden at kunne pege på en årsag
  • man mister interessen for de fleste ting og mangler sin sædvanlige energi og drivkraft
  • man bebrejder sig selv og føler skyld over at have det som man har det
  • man mangler selvtillid og livet virker meningsløst og uden betydning
  • man ikke kan koncentrere sig som sædvanligt
  • man isolerer sig og orker ikke socialt samvær
  • søvnkvaliteten er dårlig; man vågner ofte om natten eller tidligt om morgenen – eller man sover for meget
  • man enten har stærkt nedsat eller overdreven appetit
  • der kan forekomme selvmordstanker

Fysiske smerter, hovedpine, spændinger og søvnløshed kan være de første tegn på en begyndende depression. Angst er ofte også et centralt symptom ved depression og er tit forbundet med stress. Nogle gange kan en depression vise sig ved en tendens til at være opfarende, ubeslutsom, irritabel, aggressiv og til at bebrejde omgivelserne. Det kan også være, at dine alkoholvaner ændrer sig fra at være rekreative til stigende. (Psykiatrifonden 2018)

Begynd behandling af depression i dag

Hvis du eller en du kender oplever disse symptomer, er det afgørende at søge professionel hjælp til behandling af depression. Som autoriseret psykolog i Ryomgård er jeg specialiseret i at hjælpe dig gennem kampen mod depression. Du er ikke alene i din kamp, og der er hjælp tilgængelig.

Kontakt mig i dag på 52 24 85 00 for professionel hjælp. Du kan også sende mig en besked gennem kontaktformularen her på siden eller direkte til mig på info@psykologstine.dk.

Du kan også benytte bookingsystemet her på siden og bestille en tid allerede i dag.

Kontakt mig og hør mere


For mig er udgangspunktet i terapien den enkeltes situation, og ikke en bestemt teori eller metode. Jeg vælger de forståelsesrammer og metoder, som er relevant i den givne situation og medinddrager klienten, så du selv opnår en forståelse af situationen og deraf udvikle nye handlingsmuligheder.

CAPTCHA