Om at gå til psykolog

Hvis du overvejer at gå til psykolog ligger der almindeligvis mange overvejelser bag. Om hvad det går ud på, hvad du kan forvente at få ud af det, hvad koster det og hvor lang tid vil det tage. Det kan også være, du har prøvet det tidligere eller talt med nogen, som har erfaring hermed.

Der kan være mange grunde til at tale med en psykolog. Bredt sagt kan det være problemer og udfordringer, du synes, det er svært at klare alene. Ofte taler vi med familie og venner om ting vi finder svære, men i nogle tilfælde er det godt også at tale med en udenforstående. Her kan det være relevant at tale med en psykolog, der er uddannet til at hjælpe mennesker gennem forskellige personlige problemer.

Samtaler med en psykolog dækker over forskellige former for samtalebehandling, der har til hensigt at hjælpe dig videre på en god måde.

I mit arbejde som psykolog ligger jeg stor vægt på at være nærværende og at opbygge en god relation, da jeg ser det som afgørende for et godt og tillidsfuldt forløb, hvor du får den hjælp du har brug for og fortjener. Udgangspunktet i terapien er den situation du står i og den forståelse, du har heraf, og ikke en bestemt teori eller metode, men jeg søger at hente inspiration fra forskellige relevante terapeutiske opfattelser. Jeg lægger vægt på, at du medinddrages, så du opnår en forståelse af din situation og dermed nye måder at tænke, føle og handle på, så du selv efterfølgende kan arbejde videre. Vi finder også sammen ud af, hvor langt et forløb, der er behov for. Det kan variere meget, ofte er der brug for 5-10 samtaler.

Endvidere har jeg erfaringer med parsamtale. Her undersøger vi, om der er mulighed for at forbedre forholdet, hvis der er problemer. Hensigten er at få parterne til at lytte til og forstå hinanden og i fællesskab bryde nogle uheldige mønstre eller få bearbejdet vanskelige situationer.

Jeg har også gode erfaringer med gruppeterapi, f.eks. en gruppe unge, der slås med de samme problemer.

Der kan være mange problematiske livssituationer, der kan være udgangspunkt for et ønske om samtalebehandling.
Det kan være livskriser, der viser sig i form af f.eks. depression, angst, stress, lavt selvværd, sorg, søvnproblemer, spiseforstyrrelser eller seksuelle problemer. Det kan også være problemer i parforholdet, som er svære at tackle eller sygdom hos en nærtstående. Det kan også være mennesker, der har en diagnose som f.eks. ADHD, aspergers, personlighedsforstyrrelse, bipolar eller skizofreni. Her kan der være brug for støtte til at finde ud af, hvordan man bedst håndterer sit liv, når man må leve med en psykisk diagnose. 

I ovennævnte situationer vil det ofte være en god idé at tale med en psykolog.

Kontakt mig og hør mere


For mig er udgangspunktet i terapien den enkeltes situation, og ikke en bestemt teori eller metode. Jeg vælger de forståelsesrammer og metoder, som er relevant i den givne situation og medinddrager klienten, så du selv opnår en forståelse af situationen og deraf udvikle nye handlingsmuligheder.