Livskriser

Livskriser et meget vidt begreb der kan dække over en lang række af omvæltninger/problermer/udfordringer. Det er desuden meget individuelt hvad der for det enkelte menneske kan defineres som en livskrise. Alle mennesker oplever livskriser, det er ikke noget vi kan vælge til eller fra. En livskrise kan udløses af en specifik hændelse, eller som en reaktion på overgangen fra en livsfase til en anden.

Som eksempler på livskriser kan blandt mange nævnes:

  • Sorg / tab
  • Skilsmisse
  • Sygdom / dødsfald
  • Fyring / pension
  • Traumatiske oplevelser / ulykker
  • At få børn / at børnene flytter hjemmefra
  • Føle sig fastlåst / livet er gået i stå

Kontakt mig og hør mere


For mig er udgangspunktet i terapien den enkeltes situation, og ikke en bestemt teori eller metode. Jeg vælger de forståelsesrammer og metoder, som er relevant i den givne situation og medinddrager klienten, så du selv opnår en forståelse af situationen og deraf udvikle nye handlingsmuligheder.