Selvværdsproblematikker

Hvis man lider af lavt selvværd, har man ofte en meget negativ opfattelse af sig selv, og bedømmer sig selv hårdt i forhold til hvordan man bedømmer andre. Man kan have tanker om ikke at være god nok, at man er kedelig, eller er en belastning for sine omgivelser. Man har tendens til at undervurdere ens positive kvaliteter, da man ikke selv kan få øje på dem.

Tegn på problemer med selvværdet:

  • Følelse af mindreværd
  • Usikkerhed
  • Nervøsitet
  • Tristhed
  • Utryghed i sociale sammenhænge

Kontakt mig og hør mere


For mig er udgangspunktet i terapien den enkeltes situation, og ikke en bestemt teori eller metode. Jeg vælger de forståelsesrammer og metoder, som er relevant i den givne situation og medinddrager klienten, så du selv opnår en forståelse af situationen og deraf udvikle nye handlingsmuligheder.